Medijpratība

Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas  satura  kritiskam  izvērtējumam,  objektīvas  informācijas  atšķiršanai  no  tendenciozas,  dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju pratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus (definīcija no Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016 .–2020. gadam).

Drossinternets.lv organizētajos zināšanu par drošību internetā un medijpratību pārbaudes testos, kā arī nozares ekspertu veiktajos pētījumos atklājas, ka bērniem un jauniešiem  internetā  ir  grūtības  atšķirt  melus  no  patiesības, viņi uzticas sociālajos   tīklos   atrodamajai   informācijai  un  dalās ar to, nepārbaudot, vai tā ir uzticama, tādējādi kļūstot līdzatbildīgi nepatiesas un maldinošas informācijas izplatīšanā.

 

Foto: Pexels.com


Drossinternets.lv kā vienu no savām prioritātēm, izglītojot bērnus un jauniešus par drošu un jēgpilnu interneta izmantošanu, ir izvirzījusi digitālās lietpratības veicināšanu, tāpēc arvien vairāk pievēršas dažādu materiālu izstrādei, kas paredzēti bērnu un jauniešu medijpratības zināšanu apguvei un kritiskās domāšanas stiprināšanai, lai viņos attīstītu šādas prasmes:

 

  • informācijas pratība,
  • mediju pratība,
  • vizuālā pratība,
  • ziņu pratība,
  • spēļu pratība,
  • digitālā  pratība  u. c.  

Skolēns ar attīstītu digitālo lietpratību izmanto digitālās tehnoloģijas un medijus jēgpilni, kritiski izvērtējot jebkuru saturu un koplietojot to atbildīgi.


Metodiskie  materiāli par medijpratību

Drossinternets.lv izstrādātie metodiskie materiāli ietver  informāciju  pedagogam  padziļinātai  temata  izpētei, praktiskus ieteikumus mācību procesa organizēšanai, darba lapas, tiešsaistes testus, projektu aprakstus skolēnu  digitālās  lietpratības  pilnveidei  sākumskolā,  pamatskolā  un  vidusskolā,  veicinot  izpratni par:

 

  • ziņu  veidošanu un mediju lomu realitātes atspoguļošanā;
  • reklāmu mērķi un biežāk izmantotajām pārdošanas stratēģijām;
  • gudru un daudzveidīgu digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzdevumu un problēmu risināšanā.

Metodiskie materiāli un noderīgi resursi par šo tēmu:

Digitālā labbūtība: Viltus laime 7.–12. kl
Sociālo mediju funkcijas un ietekme 10.–12. kl
Mākslīgā intelekta (MI) izmantošana eseju rakstīšanā 9.–12. kl
Atbildīga ģeneratīvā MI izmantošana 9.–12. kl

12 nodarbību plāni skolēnu medipratības pilnveidei

Prezentācija "Digitālā satura veidotāji" 9-12.kl

Prezentācija "Mediji sporta jomā" 7.-12.kl

Dienasgrāmata "Esmu digitālā līmenī"

ChatGPT virtuālais asistents - uzticēties vai pārbaudīt

Padomi sarunai ar bērnu par drošību internetā

8 satura manipulācijas paņēmieni

Ieteikumi informācijas pārbaudei
Prezentācija "Domā, pirms notici!" nodarbībai klasē
Prezentācija "Šī nodarbība izraisīs SENSĀCIJU" nodarbībai klasē
Prezentācija "Kāpēc Tu ar mani runā?" nodarbībai klasē
Materiāls 10.–12. klašu skolēniem "Vai vienradži eksistē? Sazvērestības mīti - cēloņi un sekas"

E-zināšanu čempionāts 1.- 4. klasei
E-zināšanu čempionāts 5. - 7. klasei
E-zināšanu čempionāts 8. - 9. klasei
E-zināšanu čempionāts 10. - 12. klasei

Rokasgrāmata skolotajiem “Supervaroņi internetā” darbam sākumskolā

Rokasgrāmata skolotajiem “Supervaroņi internetā” darbam pirmsskolā
Medijpratības resursu apkopojums 2018
Kultūras ministrijas medijpratības resursu apkopojums 2019
Tiešsaistes tests “Foto detektīvs” 1.-.4. klasei
Tiešsaistes tests “Foto detektīvs” 5.- 9. klasei

Tiešsaistes tests “Foto detektīvs” 10.- 12. klasei

Tiešsaistes tests "Izaicini savas pelēkās šūnas!" 1.- 4. klasei
Tiešsaistes tests "Izaicini savas pelēkās šūnas!" 5 -7. klasei
Tiešsaistes tests "Izaicini savas pelēkās šūnas!" 8.- 9. klasei
Tiešsaistes tests "Izaicini savas pelēkās šūnas!" 10.- 12. klasei

Tests 3.klases skolēniem par drošību internetā un medijpratību
Tests 6.klases skolēniem par drošību internetā un medijpratību
Metodiskie ieteikumi darbam pēc 3.klases skolēnu zināšanu diagnosticēšanas
Metodiskie ieteikumi darbam pēc 6.klases skolēnu zināšanu diagnosticēšanas
Metodiski ieteikumi skolēnu digitālās lietpratības stiprināšanai

Uzdevumu grāmata "Planēta 7"

Uzdevumu grāmata "Pasaule tīmeklī"