Komanda

Maija Katkovska

Vadītāja

/Pārvaldība, uzraudzība, attīstība, mērķi un to sasniegšana, atbalsts komandai un komandas darba organizēšana/

 

Ieva Jankovska

Projektu koordinatore, digitālā satura speciāliste
/Satura izstrāde, komunikācija sociālajos tīklos, satura izplatīšanas kanāli, mērķauditorijas sasniegšana un ar to saistīto aktivitāšu koordinēšana/

 

Liene Valdmane

Izglītības darba koordinatore, medijpratības speciāliste
/Metodisko materiālu un izglītības moduļu izstrāde un to integrēšana mācību un nodarbību materiālos, dalība izglītības projektos, pedagogu izglītošana/

 

Anita Veckalne

Jauniešu aktivitāšu koordinatore, nodarbību vadītāja, medijpratības speciāliste
/Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana, aktivitāšu organizēšana, sadarbība un dalība pasākumos, kas vērsti uz bērnu un jauniešu izglītošanu par drošu, atbildīgu un jēgpilnu interneta lietošanu/