Izglītojošas spēles, uzdevumi

Skolas vecuma bērniem:

 

Interaktīva spēle par drošību internetā. Metodiskais materiāls šeit www.drossinternets.lv
Uzdevumi apgūtās mācību vielas nostiprināšanai www.uzdevumi.lv
Uzdevumi, testi un video interesantai fizikas apguvei www.fizmix.lv
Spēle par kultūras mantojumu un autortiesībām www.autorsteicamnieks.lv
Spēles un uzdevumi par drošību uz ceļa www.berniem.csdd.lv
Spēle par uguns drošību un civilo aizsardzību www.drosadiena.lv
Spēle par meža saudzēšanu www.lvm.lv
Virtuālais simulators un video par drošību, šķērsojot vilciena sliedes un atrodoties dzelzsceļa tuvumā www.dzirdiredzidzivo.lv
Darba lapas un virtuālā situāciju analīze par drošību uz ielas, mājās, pludmalē u.tml. visc.gov.lv
Spēles par elektrodrošību www.zibo.lv
Spēle vesels un drošs visc.gov.lv
LNB lasīšanas veicināšanas portāls www.lasamkoks.lv

 

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem:

Spēles par burtiem un cipariem www.kidi.lv

Spēles, video, uzdevumi, kā rūpēties par savu un līdz-

cilvēku drošību

www.dzimba.lv
Spēles latviešu valodas apguvei www.maciunmacies.lv
Spēles burtu un ciparu apguvei www.jurjans.lv
Audio pasakas, mīklas, krāsošana u.c. aktivitātes www.pasakas.net