Izglītojošas spēles, uzdevumi

Drossinternets.lv izstrādātie materiāli apkopoti šeit:

Uzdevumi bērniem

Testi bērniem

Uzdevumi jauniešiem

Testi jauniešiem

 

Citu organizāciju izstrādātie noderīgie resursi apkopoti zemāk

 

Skolas vecuma bērniem:

 

Informācija par drošību internetā, ceļa satiksmē, uz ielas un mājās

www.manadrosiba.lv
Sociālās kampaņas "Supervaroņi internetā" ietvaros izveidoti izdevumi, padomi, video u.tml., lai izglītotu bērnus par drošību internetā un medijpratību www.supervaroni.vip.lv

Izglītojoša interaktīva spēle (mobilā lietotne) ar mērķi veicināt bērnu izpratni, attīstīt prasmes identificēt vardarbības pazīmes, meklēt risinājumus un vērsties pēc palīdzības

 

spēlē Android viedierīcē

spēlē Apple viedierīcē

Uzdevumi apgūtās mācību vielas nostiprināšanai www.uzdevumi.lv
Daudzveidīgi mācību līdzekļi, kas skaidro un atbalsta tehnoloģiju bagātināta mācību procesa īstenošanu www.digiklase.lv
Uzdevumi, testi un video interesantai fizikas apguvei www.fizmix.lv
Spēle par kultūras mantojumu un autortiesībām www.autorsteicamnieks.lv
Spēles, video un uzdevumi par drošību uz ceļa www.berniem.csdd.lv
Video un animācijas filmas, izdrukājama krāsojamā burtnīca un galda spēle par drošību, šķērsojot vilciena sliedes un atrodoties dzelzsceļa tuvumā www.dzirdiredzidzivo.lv
Darba lapas un virtuālā situāciju analīze par drošību uz ielas, mājās, pludmalē u.tml. visc.gov.lv
LNB lasīšanas veicināšanas portāls www.lasamkoks.lv
Rakstniecības un mūzikas muzeja digitālā izglītības platforma, kurā iepazīt muzeju un vērtības, izmantojot digitālo vidi www.augsimmuzeja.lv
Ātri un ērti apgūt un iepazīt mācību saturu www.soma.lv
Interaktīvs mācību materiāls ētikas, sociālo zinību un klases stundām www.visc.gov.lv
Spēle ar jautājumiem par latviešu valodu un citām tēmām sešās kategorijās - etnogrāfija, ģeogrāfija, literatūra, valoda, mūzika, sports, vēsture spēlē Android viedierīcē
spēlē Apple viedierīcē
Spēle veidota aptaujas veidā par dažādām dzīves problēmsituācijām, kurās pusaudzis var nonākt www.visc.gov.lv
Par drošības jautājumiem izveidotas 17 filmas un 6 mācību stundu plāni pedagogiem www.napofilm.net
Dažādu mācību materiālu un uzdevumu apkopojums www.digitalaiscentrs.lv

Spārnoti rotājumi - izdrukā uz lapas, izgriez un iekar logā, bērnistabā, klasē vai koka zarā!  Digitālās putnu grāmatas, noskanē QR kodu un atskaņo putnu balsis

 

www.lob.lv

Seko un vēro Latvijas putnu dzīvi tiešraidē

 

www.ldf.lv
Interaktīva spēle 1.-6. klašu skolēniem, kas palīdz izzināt profesiju pasaules dažādību www.parprof.lv
Programmēšanas uzdevumi www.learnit.lv
Darab lapas ar praktiskiem uzdevumiem www.uzvediba.lv
Spēle vardarbības novēršanai skolā www.uzvediba.lv

 

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem:

Multfilmas, pasakas un cits saturs bērniem. Droša vide, kurā bērni rotaļājoties mācās burtus, ciparus, zīmēšanu un attīsta talantus.

 

www.bernistaba.lsm.lv

Spēles, video, uzdevumi, kā rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību                       

www.dzimba.lv
Spēles latviešu valodas apguvei www.maciunmacies.lv


Noderīgi resursi angļu valodā:

Noskaidro, ko mākslīgais intelekts spēj uzzināt par Tevi, nolasot sejas vaibstus www.hownormalami.eu
Platforma matemātisko prasmju apguvei ar spēles elementiem
 
www.10monkeys.com
Darbojies radoši www.easypeasyandfun.com
Apgūsti angļu valodu www.gamestolearnenglish.com
Digitālā bibliotēka, kurā var apskatīt vairāk nekā 250 oriģinālfilmas un 30 000 fotogrāfijām par dzīvo dabu no visas pasaules www.explore.org
Izpēti to, kas tev apkārt, pilnīgi jaunā veidā www.lens.google.com