DI Vēstnesis

Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 30 drošāka interneta vēstneši. Reģionālie vēstneši ikdienā sniedz savu ieguldījumu, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu savas pilsētas un novada iedzīvotāju vidū, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu izglītošanai par drošu un atbildīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu.

 

2021.gada 19. un 20. augustā norisinājās Drošāka interneta vēstnešu apmācības, kuras bija veltītas jaunāko virtuālās vides tendenču un risku apskatam, kā arī padziļinātas medijpratības tēmas izpētei. Apmācības tika organizētas jau 5. gadu pēc kārtas, kopš Drossinternets.lv 2017.gadā aizsāka Drošāka interneta vēstnešu programmu.

 1. Pirmajā apmācību dienā semināra dalībnieki padziļināti pētīja medijpratības dažādās šķautnes, raksturojot un definējot šo zinātņu jomu, kas strauji turpina attīstīties, mainīties un pilnveidoties.  Viens no šo apmācību galvenajiem vēstījumiem - medijpratība, digitālā pratība, informācijas pratība – tās ietver ne tikai tehnisko pusi, bet arī paradumu, attieksmes un rīcības maiņu.
   
 2. Tad sekoja nodarbība par interneta drošības aktualitātēm “Kā mums pašiem būt drošiem un gudriem internetā?”, ar ieskatu šī brīža aktualitātēs par digitālās drošības jautājumiem.
   
 3. Pēcpusdienā visi tika iesaistīti praktiskā nodarbē – kopā darbojās pie jauna Drossinternets.lv mācību materiāla izstrādes.
   
 4. Otrajā dienā vēstnešiem bija iespēja uz savas ādas izmēģināt vienu no medijpratības apguves metodēm “Izproti virsrakstus”, bet dienas atlikušo laiku vēstnešiem bija iespēja apmeklēt Sarunu festivālu “LAPMA”2021 un izvēlēties sev interesējošās diskusijas, kam sekot līdzi.  
   
 5. Drošāka Interneta vēstnešu seminārs ir lieliska iespējā klātienē satikt domu biedrus, dalīties ar savu pieredzi, iepriekšējā gadā paveikto un iepazīt jaunos kolēģus, jo kā ik gadu, arī šajā reizē Drošāka Interneta vēstnešu komandai piepulcējās 5 aktīvi un zinātkāri Vēstneši.
   
 6. Darbs tika organizēts gan individuāli, gan grupās, šādi pilnveidojot un iesaistot apmācību procesā katru dalībnieku. Praktiskās nodarbības tika veidotas, lai dalībniekiem sniegtu ne tikai gandarījumu, bet arī praktiskus padomus, kurus ikdienā pielietot darbā ar bērniem un jauniešiem.


Drošāka interneta vēstnešu galvenie uzdevumi:

 • Palīdzēt savas apkaimes skolās mazināt kibermobingu;
 • Skolas skolotājiem izstāstīt gan par sevis pasargāšanas veidiem interneta vidē, gan par to, kā neiekrist mediju "slazdos";
 • Vairāk strādāt tieši medijpratības griezumā;
 • Turpināt strādāt ar bērniem, izglītojot viņus, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu bērnu un pusaudžu vidū;
 • Veikt preventīvos pasākumus gan par mobingu, gan par kibermobingu savas apkaimes skolās, bibliotēkās, jauniešu centros utt.;
 • Organizēt nodarbības ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem.

 

Ja vēlaties kļūt par brīvprātīgo drošāka interneta vēstnesi, aicinām aizpildīt pieteikuma formu šeit >>>