Jauniešu padome

Latvijas Drošāka interneta centra (Drossinternets.lv) Jauniešu padome (JAP) darbojas kopš 2009.gada maija un ir liels palīgs bērnu un jauniešu auditorijas sasniegšanā, informatīvo materiālu sagatavošanā un mūsu aktivitāšu plānošanā Latvijā.

JAP tiekas reizi mēnesī klātienē vai attālināti. JAP piedalās 10-15 aktīvi un entuziasma pilni jaunieši vecumā no 12-18 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Ja arī Tu vēlies ņemt dalību JAP, raksti mums sociālajos tīklos Instagram.com/jap.drossinternets.lv

JAP uzdevumi:

  • Iesaistīt jauniešus aktivitātēs par jautājumiem, kas saistīti ar drošību internetā;
  • Izvērtēt Drossinternets.lv darbības efektivitāti - izstrādātos materiālus, kas ir paredzēti jauniešu auditorijai (video, infografikas, stundu plānus, portāla un sociālo tīklu kontu darbību) un sniegt padomus, kā efektīvāk sasniegt  jauniešu auditoriju  viņiem saistošā un saprotamā veidā;
  • Konsultēt un informēt Drossinternets.lv par jaunākajām aktualitātēm internetā bērnu un jauniešu vidū un viņu interneta lietošanas pozitīvo un negatīvo pieredzi;
  • Sniegt priekšlikumus, kā uzlabot informētību par droša interneta lietošanu jauniešu vidū.

Jauniešu ieguvumi, iesaistoties JAP:

  • Iespēja paust savu viedokli un ietekmēt interneta lietošanas kultūru jauniešu vidū;
  • Jauni draugi un pieredzes apmaiņa;
  • Radošo spēju un ideju pielietošana reklāmas kampaņu veidošanā;
  • Iespēja līdzdarboties jauniešiem saistošā projektā un iegūt zināšanas Eiropas projektu aktivitāšu īstenošanā;
  • Iespēja piedalīties un pierādīt sevi European Youth Panel (YEP) aktivitātēs un pasākumos, pārstāvot Latvijas jauniešus Eiropas līmenī.

 

       

BIK Youth Panel 2018 jauniešu video vēstījums par identitāti tiešsaistē, aicinot kritiski domāt par to, ko redzam un dzirdam tiešsaistē #MyDigitalSelfAndI