Par mums

Latvijas Drošāka interneta centrs darbojas kopš 2006.gada, izglītojot un informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.

Centra darbību koordinē Latvijas Interneta asociācija.

Darbības nodrošināšanai un aktivitāšu īstenošanai šobrīd ir piešķirts 50% finansējums no Eiropas Komisijas "Digitālā Eiropa" programmas periodam no 01.07.2022. līdz 30.06.2024. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un LU Matemātikas un informātikas institūts (CERT.LV Aizsardzības ministrijas pakļautībā).

 

Centra darbību un aktivitātes nodrošina:

                                   


Mūsu darbības virzieni:

IZGLĪTOŠANAS DARBS: bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (bērnu seksuālu izmantošanu saturošu materiālu aprite un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā jeb kibermobings, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, privātuma pārkāpumi, naida kurināšana utt.)
 
ZIŅOJUMU LĪNIJA: iespēja sabiedrībai mājas lapā elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu

 

 

 

UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111: iespēja bērniem/jauniešiem ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa darbu nodrošina Bērnu aizsardzības centrs.

      
 
 


Konsultatīvā padome

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu nacionālā līmenī un informētu saistīto jomu valsts un nevalstiskās institūcijas par Centra paveiktajām un plānotajām aktivitātēm, ir izveidota Latvijas Drošāka interneta centra Konsultatīvā padome, kas tiekas 1-2 reizes gadā.

 

Centra Konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no:

 

 • Latvijas Interneta asociācijas
 • Bērnu aizsardzības centra
 • Latvijas Pašvaldību mācību centra
 • Valsts policijas
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
 • Aizsardzības ministrijas
 • Valsts izglītības satura centra
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
 • Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, CERT.LV
 • Rīgas Tehniskās Universitātes
 • Centra pret vardarbību "Dardedze"
 • un izglītības psihologs.