Materiāli nometnēm

Lai arī vasarā bērni un jaunieši būtu droši internetā, aicinām izmantot spēles, rēbusus un idejas diskusijām, kas bagātinās bērnu un jauniešu vasaras nometņu saturu. Izvēlieties piemērotākos materiālus un izdrukājiet tos, rīkojiet sacensības vai plašākas aktivitātes.

 

Spēļu komplekts medijpratības un digitālās pratības stiprināšanai

Materiāls ir veidots kā sešu spēļu komplekts:
INSTRUKCIJA

1. Vēro, analizē un rīkojies!

2. Spēlē un domā kritiski!

3. Lasi, izproti un komentē!

4. Zini, ne mini!

5. Runā tehnoloģiju valodā!

6. Esi drošs internetā!

Mēmais šovs

Mēmais šovs ir spēle, kas rada prieku, azartu, stiprina komandas garu un mudina dziļāk izprast ar drošību un tehnoloģijām saistītus jēdzienus un terminus.

 

 • Spēlē ir 30 spēles kartītes, kas pēc izdrukāšanas jāsagriež.
 • Spēlētāji sadalās 2 komandās.
 • Viens komandas dalībnieks izvelk vārdu, bet nerāda to savai komandai.
 • Uzdevums – ar žestu, ķermeņa un mīmikas palīdzību attēlot vārdu tā, lai komanda pēc iespējas ātrāk to atmin. Sarunāties ir aizliegts.
 • Tiek pierakstīts laiks, kurā komanda vārdu atmin. Spēlē uzvar komanda, kas kopvērtējumā īsākajā laikā atminējusi dotos vārdus. Ja spēlē piedalās 2 komandas, katra skaidro 15 vārdus.

Pirms spēles var izmantot izziņas materiālu – atgādnes, kur skaidroti vairāki Mēmā šova kartītēs iekļautie vārdi. Spēles dalībnieki var papildināt dotos vārdus, veidojot jaunas spēles kartītes. Tāpat pēc spēles var turpināt uzdevumus, piemēram:
 

 • komandai no kartītēm jāveido stāsts vai pasaka noteiktā žanrā (pasaka par dzīvniekiem, smieklīga pasaka, bēdīga pasaka, piedzīvojumu pasaka u. c.);  
 • komandai jāveido bilžu vārdnīca, veidojot raksturojošas fotogrāfijas katram vārdam;
 • komandai jāveido apgalvojumi spēlei Patiesība vai meli, izmantojot Mēmā šova kartītes (par katru jēdzienu, terminu tiek izveidoti 3 apgalvojumi – viens patiess, divi nepatiesi. Otrai komandai jānosaka, kuri apgalvojumi ir patiesi).

VISAS SPĒLES KOPĀ ŠEIT >>>

Atmiņas spēle

 • Atmiņas spēlē iekļautas 42 kartītes ar noderīgu tīmekļvietņu, populāru sociālo mediju un spēļu logotipiem.
 • Spēli var spēlēt 2 un vairāk spēlētāju.
 • Uzdevums – atklāt pēc iespējas vairāk kartīšu pāru. Spēlētāji pēc kārtas pagriež 2 ar muguriņām uz augšu izliktās kartītes, apskatās un parāda tās citiem, nemainot to atrašanās vietu laukumā. Ja spēlētājs ieguvis kartīšu pāri, tajā pašā gājienā var atvērt vēl 2 kartītes. Katrs spēlētājs krāj iegūtās kartītes un spēles beigās tās saskaita. Uzvar spēlētājs ar lielāko kartīšu skaitu.
 • Pirms vai pēc spēles aicinām noskaidrot, kādi sociālie mediji un spēles ietvertas Atmiņas spēlē, kā arī izzināt drošības noteikumus to lietošanā. Pēc spēles iesakām veidot sarunu par sociālo mediju un spēļu lomu bērnu un jauniešu ikdienā, atgādinot par Virtuālo restartu, kas nepieciešams katram no mums.

VISAS SPĒLES KOPĀ ŠEIT >>>

Vārdu čūska

Vārdu čūsku veido 34 kartītes. Spēlē iekļauti vārdi, kas saistīti ar drošību internetā, medijpratību un tehnoloģijām. Katras kartītes kreisajā pusē ir vārds, kura sākuma burts nav dots. Spēli var spēlēt gan viens, gan vairāk spēlētāju. Spēles kartītes tiek saliktas jauktā secībā ar vārdiem uz augšu. Uzdevums – pēc starta signāla pēc iespējas ātrāk salikt vārdu čūsku. Tiek uzņemts laiks, un uzvar spēlētājs, kurš uzdevumu paveicis visātrāk. Pēc spēles var turpināt uzdevumus:

 

 • pievienot katram vārdam īpašības vārdu, kas sākas ar to pašu sākuma burtu, piemēram, aktīvs algoritms u. c.;
 • izmantojot spēles principu, izveidot savu vārdu čūsku, ietverot citus terminus, vārdus ar visiem latviešu alfabēta burtiem;
 • izvēlēties spēles kartīti, kurā dotais vārds sākas ar tādu pašu burtu kā konkrētā spēlētāja vārds, un izveidot tik teikumu par to, cik šajā vārdā ir burtu;
 • veidot mīklas, kuru atminējumi ietverti Vārdu čūskā.

VISAS SPĒLES KOPĀ ŠEIT >>>

Rēbusi

 • Izstrādātie rēbusi mudina aizdomāties par nozīmīgām interneta drošības tēmām. Kad rēbusi atšifrēti, svarīgi turpināt sarunu un pilnveidot izpratni par iegūtajiem apgalvojumiem. Mudinām izmantot tematam atbilstošus materiālus.
 • Papildus bērni un jaunieši var veidot savus rēbusus, paši uzņemot atbilstošas fotogrāfijas un izvēloties šifrējamos vārdus, teikumus.

VISAS SPĒLES KOPĀ ŠEIT >>>

Materiāli diskusijām

 • Materiāli jauniešu diskusijām ietver apgalvojumus, kas kalpo diskusiju ierosmei. Diskusijas var organizēt kā sarunas, vai izmantot īpašas diskusiju metodes.
 • Vairāk ideju daudzveidīgu diskusiju organizēšanai šeit, izziņas informācija par diskusiju organizēšanu šeit

VISAS SPĒLES KOPĀ ŠEIT >>>

Šos materiālus aicinām papildināt arī ar citiem Drossinternets.lv materiāliem, piemēram, vakara aplim izmantot Interneta pasakas. Mazākiem bērniem piemērota būs daudzveidīgu materiālu kopa Vaifija interneta alfabēts un animācijas filmas Aitu dzīve