Ziņo mobilajā lietotnē!

Ziņo par pārkāpumiem internetā vai saņem konsultāciju “Drošs Internets” mobilajā lietotnē!

“Drošs Internets” mobilā lietotne ir ērts rīks un atbalsta instruments katram interneta lietotājam, lai ērti un anonīmi ziņotu par interneta vidē pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu, kā arī lai saņemtu eksperta konsultāciju.

Lejupielādē lietotni:

 

Par kādiem internetā pamanītiem pārkāpumiem varu ziņot ar “Drošs Internets” mobilo lietotni?

  • Bērnu seksuāla izmantošana, to saturoši materiāli
  • Pieejama pornogrāfija bez “18+” brīdinājuma
  • Emocionāla vardarbība
  • Vardarbīga rakstura materiāli
  • Naida kurināšana, rasisms
  • Finanšu krāpniecība

Kādu konsultāciju iespējams saņemt ar “Drošs Internets” mobilās lietotnes palīdzību?

  • Tajā ir apkopotas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem jeb biežākajiem gadījumiem, kuros nokļūst daudzi interneta lietotāji (piemēram, “Kā rīkoties, ja kāds piekļuvis manam sociālā tīkla kontam un nomainījis paroli?”, “Kā ierobežot piekļuvi bērniem nevēlamam interneta saturam?”, “Ko darīt, ja tiek veikta šantāža par interneta vidē atrastu kailfoto?” u.c. ).
  • Lietotne ir ceļvedis brīžos, kad nepieciešama konsultācija vai padoms par privātuma iestatījumiem, kontroles rīkiem un ieteicamo rīcību problēmu gadījumos dažādās sociālo tīklu platformās – WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook u.c.

1. Kāds ir lietotnes mērķis?

“Drošs Internets” mobilās lietotnes mērķis ir iesaistīt interneta lietotājus drošāka interneta vides veidošanā, ziņojot par pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu internetā. Mobilā lietotne ir arī atbalsta instruments, interneta lietotājam nonākot sarežģītā situācijā un saņemot eksperta konsultācijas par tālāko rīcību.


2. Kas ir pārkāpumi internetā un ko definē kā “nelegālu saturu”?

Nelegāls saturs internetā attiecas uz gadījumiem, kad tiek īstenotas dažādas finanšu krāpšanas shēmas; tie ir savstarpējā saziņā izteikti draudi un šantāža, kā arī pazemojoši, naidpilni un cieņu aizkaroši komentāri. Nelegāls saturs ir arī pornogrāfiska rakstura materiāli bez izvietotiem 18+ brīdinājumiem, kā arī aizliegtā pornogrāfija, tai skaitā bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli. Nelegālas aktivitātes ir arī nepilngadīgām personām izteikti seksuāla rakstura piedāvājumi.


3. Vai mobilā lietotne pieejama gan Android, gan iOS ierīcēm?

Mobilā lietotne ir pieejama abām operētājsistēmām un to var lejupielādēt Google Play un App Store.
 

4. Vai ziņošana ir 100% anonīma?

Jā, ja ziņotājs izvēlas palikt anonīms, tad pirms ziņojuma iesniegšanas jāatzīmē “Vēlos palikt anonīms”.


5. Vai ar mani sazināsies Valsts policija vai citas tiesībsargājošās institūcijas pēc ziņojuma iesniegšanas?

“Drošs Internets” mobilā lietotne ir atbalsta instruments, nonākot sarežģītā situācijā internetā vai saskaroties ar pārkāpumu. Ņemot vērā konkrētā gadījuma smagumu, kurā interneta lietotājs ir iesaistīts, “Drošs Internets” eksperts sniegs konsultāciju par to, kādi ir nākamie rīcības soļi. Ja būs nepieciešama Valsts policijas iesaiste, par to ziņotājam tiks sniegta informācija. Ja pēc “Drošs Internets” eksperta ieteikumiem situāciju varēs atrisināt pats interneta lietotājs (piemēram, sazinoties ar platformu, kurā starpgadījums noticis), tad tiesībsargājošo institūciju iesaiste nebūs vajadzīga. Gadījumos, kad ziņotājs būs ziņojis par nelegālu saturu, ko pamanījis internetā, tad tikai informācija par pašu nelegālo saturu tiks nodota Valsts policijai, interneta pakalpojumu sniedzējiem vai starptautiskajai ziņojumu asociācijai INHOPE - lai šo saturu pēc iespējas ātrāk dzēstu no publiskas aprites. Ziņotājs pats paliks anonīms.


6.Vai mobilā lietotne nodrošina to, ka man palīdzēs visos gadījumos?

“Drošs Internets” mobilā lietotne ir atbalsta instruments, kas sniegs padomu, kā rīkoties tālāk. Lietotne ir kā tilts starp interneta lietotāju un dažādām tiesībsargājošajām institūcijām, bet centra kompetencē neietilpst kriminālprocesu vai citu procesuālo darbību uzsākšana vai pārraudzīšana, kas jau ir Valsts policijas pārziņā.


7. Vai ziņojot iespējams pievienot attēlus vai ekrānuzņēmumus?

Ziņojot  iespējams pievienot pārkāpuma ekrānuzņēmumu. Redzot konkrētu problēmas izklāstu - "Drošs internets" operatoram ir vieglāk sniegt konkrētus padomus problēmsituācijas risināšanai. Attēli var kalpot arī kā papildu pierādījumi tam, ja pamanītais saturs tiks atzīts par nelegālu un nodots attiecīgajām institūcijām.


8. Vai arī man ir nepieciešama šī lietotne, pat ja neesmu saskāries/-usies ar pārkāpumiem internetā?

Iesakām ikvienam lejupielādēt mobilo lietotni, jo neviens nav pasargāts no tā, ka nonāks problēmsituācijā internetā. Tāpēc spēja veikli reaģēt uz notikumu ļaus pēc iespējas efektīvāk atrisināt problēmu. Tāpat, diemžēl joprojām ir daudzi, kuri, nonākot nepatīkamā situācijā interneta vidē vai pamanot pārkāpumu, izvēlas par to neziņot vai nezina kā rīkoties, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus. Ziņojuma atlikšana vai paļaušanās uz to, ka to izdarīs cits, problēmu nerisina, bet gan tikai padziļina. Mūsu visu kā interneta lietotāju uzdevums ir veidot drošāku interneta vidi, tāpēc katrs ziņojums palīdz sasniegt šo mērķi.


9. Kā tiek apstrādāti saņemtie ziņojumi?

Katrs saņemtais ziņojums nonāk pie Latvijas Drošāka interneta centra operatora, kurš individuāli izskata katru no ziņojumiem, nosakot tā kaitīguma pakāpi  - ja saturs ir kaitīgs (bērniem nepiemērots), bet ne nelikumīgs, par kaitīgo saturu tiek ziņots portāla administrācijai un tiek lūgts izvietot attiecīgu brīdinājumu par saturu vai izvērtēt ievietoto materiālu. Taču, ja pamanītais pārkāpums internetā ir pretrunā ar likumu un vietne, kurā tas konstatēts, ir reģistrēta Latvijā, par to tiek ziņots Valsts policijai, kura piemēro sodu likumos noteiktajā kārtībā. Ja operatoru māc šaubas par vietnes satura likumību, ziņojums pārkāpuma konstatēšanai tiek nosūtīts ekspertiem - bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, Latvijas Cilvēktiesību Centram vai citai atbilstošajai institūcijai. Savukārt, ja nelegālais saturs tiek uzturēts uz vietnēm ārpus Latvijas, Drošāka interneta centra operators sazinās ar konkrētās valsts ziņojumu līniju.