Ziņojumu apstrādes shēma

 

Katrs saņemtais ziņojums nonāk pie Latvijas Drošāka interneta centra operatora, kurš individuāli izskata katru no ziņojumiem, nosakot tā kaitīguma pakāpi - ja saturs ir kaitīgs (bērniem nepiemērots), bet ne nelikumīgs, par kaitīgo saturu tiek ziņots portāla administrācijai, un tiek lūgts izvietot attiecīgu brīdinājumu par saturu vai izvērtēt ievietoto materiālu. Taču, ja ziņotais pārkāpums ir likumus pārkāpjošs un vietne, kur saturs atrodas, ir reģistrēta Latvijā, par to tiek ziņots Valsts Policijai, kura piemēro sodu likumos noteiktajā kārtībā. Ja operatoru māc šaubas par vietnes satura likumību, ziņojums pārkāpuma konstatēšanai tiek nosūtīts ekspertiem - bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, Latvijas Cilvēktiesību Centram, u.c.

 

Katrs ziņotājs pēc savas brīvas izvēles, var uzrādīt savu kontaktinformāciju, lai Drošāka interneta centra operators varētu informēt par ziņojuma apstrādes gaitu. Uzrādītā kontaktinformācija netiks nodota trešajām personām un tiks aizsargāta likumā paredzētajā kārtībā.

 

Ir iespējams ziņot arī par pārkāpumu lapā, kas reģistrēta citā valstī, tas tiks tālāk nogādāts attiecīgās valsts ziņojumu līnijai - INHOPE tīkla biedram, informācija par valstīm, kas ir INHOPE tīkla biedri atrodama šeit >>> .

 

Svarīgi: Visa informācija, kas iegūta apstrādājot ziņojumus, tiks ievadīta ziņojumu reģistrā un tur tiks uzglabāta sešus mēnešus. Tad tā tiks dzēsta saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Sniegtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiks izpausta trešajām pusēm bez ziņotāja piekrišanas (izņēmums: varas iestādes, kas pārbaudīs ziņojumu).

Ziņojumu līnija apstrādā ziņojumus vadoties pēc INHOPE labās pieredzes kodeksa, kodekss (angļu valodā) pieejams šeit >>>

 

Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar CERT.LV  - Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju.

Ziņojumu līnijas darbs un ziņojumu apstrāde notiek saskaņā ar INHOPE asociācijas Ētikas kodeksu.