Normatīvo aktu apkopojums

Atbildība par sodāmiem nodarījumiem paredzēta vienāda neatkarīgi no tā, vai nodarījums izdarīts virtuālajā vai reālajā vidē, jo virtuālajā vidē izdarīts noziedzīgs nodarījums ir tāds pats nodarījums kā reālajā vidē izdarīts, atšķiras tikai tā izdarīšanas vieta un veids, kas nekādi neietekmē nodarījuma juridisko kvalifikāciju. Var arī atšķirties virtuālajā vidē izdarītu nodarījumu izmeklēšanas tehnika un metodika, bet arī tas nekādi neietekmē izmeklējamā nodarījuma juridisko kvalifikāciju. Atkarībā no nodarījuma veida tiek piemērota gan administratīvā, gan kriminālā atbildība.

 

2014.gadā tapušais un 2018. gada sākumā aktualizētais normatīvo aktu apkopojums ir pieejams šeit >>>

 

Zemāk esam apkopojuši informāciju par pārkāpumiem, ar kuriem visbiežāk varētu saskarties interneta lietotāji:

 

 • Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 EUR. (LAPK 172.2 pants)
 • Par neslavas celšanu internetā vainīgajai personai var piespriest naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām ( KL 157. pants)
 • Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī (arī internetā) - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (KL 157.pants)
 • Par cieņas un goda aizskaršanu, ja tiek radīts morāls kaitējums personai ir tiesības vērsties tiesā pret personu, kas ir aizskārusi godu un cieņu pieprasot kompensāciju. (Civillikuma 1635. pants)
 • Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem (piemēram, viltus profila veidošana) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 570 EUR,  konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas. (LAPK 204.7 pants)
 • Par vardarbīgu materiālu izplatīšanu (tā var tikt klasificēta kā sīkais huligānisms) var piespriest naudas sodu no 70 līdz 300 EUR (LAPK 167. Pants)
 • Par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai par citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (KL 93.pants)
 • Par rasismu un naida kurināšanu internetā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. ( KL 149.1 pants)
 • Par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. ( KL 132. pants)
 • Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 EUR, bet juridiskajām personām - līdz 7100 EUR, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus. (LAPK 155.8 pants)
 • Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu un ja ar to radīts būtisks kaitējums, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (KL 241. pants)
 • Par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās, izmantojot informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas vai citu saziņas veidu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. (KL 162.1. pants)