Ziņojumu statistika

Ziņojumu līnija darbojas Latvijā kopš 01.07.2007.

Līdz 30.09.2019 ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 8603 ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē.

Ziņojumu statistika:

Erotisks/ pornogrāfisks saturs bez izvietotiem brīdinājumiem

2015 2016 2017 2018 2019
40 105 34 44 55

 

Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli

2015 2016 2017 2018 2019
315 189 164 180 2390

 

Vardarbīga rakstura materiāli

2015 2016 2017 2018 2019
3 - 23 - 6

 

Cieņas/goda aizskaršana

2015 2016 2017 2018 2019
32 51 57 94 81

 

Naida kurināšana/ rasisms

2015 2016 2017 2018 2019
4 11 12 8 6

 

Finanšu krāpniecība

2015 2016 2017 2018 2019
43 35 28 45 89

 

Konsultācijas/padomi

2015 2016 2017 2018 2019
72 78 100 166 139

 

Citi

2015 2016 2017 2018 2019
104 68 51 42 82

 

KOPĀ:

2015 2016 2017 2018 2019
613 537 469 579 2848