Ziņojumu statistika

Ziņojumu līnija darbojas Latvijā kopš 01.07.2007.

Līdz 29.02.2020 ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 10'700 ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē.

Ziņojumu statistika:

Erotisks/ pornogrāfisks saturs bez izvietotiem brīdinājumiem

2016 2017 2018 2019 2020
105  34  44  61  2

 

Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli

2016 2017 2018 2019 2020
189 164 180 3254 1010

 

Vardarbīga rakstura materiāli

2016 2017 2018 2019 2020
- 23 - 13  1

 

Cieņas/goda aizskaršana

2016 2017 2018 2019 2020
51 57 94 105  17

 

Naida kurināšana/ rasisms

2016 2017 2018 2019 2019
 11  12  8  6  1

 

Finanšu krāpniecība

2016 2017 2018 2019 2020
 35  28  45  105  17

 

Konsultācijas/padomi

2016 2017 2018 2019 2020
78 100 166 188  48

 

Citi

2016 2017 2018 2019 2020
68 51 42 104  13

 

KOPĀ:

2016 2017 2018 2019 2020
537 469 579 3836 1109