Ziņojumu statistika

Ziņojumu līnija darbojas Latvijā kopš 01.07.2007.

Līdz 01.04.2018 ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 5330 ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē.

Ziņojumu statistika no 2014. - 2018. gadam:

  2014 2015 2016 2017 2018
Erotisks/pornogrāfisks saturs bez izvietotiem brīdinājumiem 124 40 105 34 7
Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli 315 315 189 164 29
Vardarbīga rakstura materiāli 16 3 - 23 -
Cieņas/goda aizskaršana 9 32 51 57 32
Naida kurināšana/ rasisms 15 4 11 12 2
Finanšu krāpniecība - 43 35 28 7
Konsultācijas/padomi 123 72 78 100 68
Citi 216 104 68 51 9
 KOPĀ: 818 613 537 469 154