Ziņojumu statistika

Ziņojumu līnija darbojas Latvijā kopš 01.07.2007.

Līdz 01.12.2018 ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 5708 ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē.

Ziņojumu statistika:

Erotisks/ pornogrāfisks saturs bez izvietotiem brīdinājumiem
2014 2015 2016 2017 2018
124 40 105 34 36

 

Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli

2014 2015 2016 2017 2018
315 315 189 164 166

 

Vardarbīga rakstura materiāli

2014 2015 2016 2017 2018
16 3 - 23 -

 

Cieņas/goda aizskaršana

2014 2015 2016 2017 2018
9 32 51 57 87

 

Naida kurināšana/ rasisms

2014 2015 2016 2017 2018
15 4 11 12 8

 

Finanšu krāpniecība

2014 2015 2016 2017 2018
- 43 35 28 41

 

Konsultācijas/padomi

2014 2015 2016 2017 2018
123 72 78 100 152

 

Citi

2014 2015 2016 2017 2018
216 104 68 51 42

 

KOPĀ:

2014 2015 2016 2017 2018
818 613 537 469 532