Jaunumi

26.01.2022 / 10:09

Prezentācijas nodarbību vadīšanai

Drossinternets.lv ir izstrādājis 3 prezentācijas un aicina pedagogus tās izmantot mācību stundās, atzīmējot savā skolā Drošāka interneta dienu #DID2022. Prezentācijas izstrādātas pamatskolas vecuma skolēniem, tajās ietverta gan izziņas informācija, gan praktiski uzdevumi darbam klasē, kā arī tests zināšanu un izpratnes pārbaudei. Katru prezentāciju papildina ieteikumi pedagogam, sniedzot gan metodiskas ierosmes, gan idejas tēmas paplašināšanai, gan saites uz noderīgiem papildmateriāliem.
 

Prezentāciju tēmas:

Aicinām izmantot izstrādātos materiālus, lai stiprinātu skolēnu medijpratību, sekmētu drošu un jēgpilnu interneta izmantošanu.