DID 2022

8.februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.
Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēja aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, par kurām plašāk varat uzzināt #DID2022 ZIŅU IZDEVUMĀ. DID ietvaros notika šādas aktivitātes:

 

  • Sociālā kampaņa “Bīstamā draudzība internetā”;
  • Skolas aicinājām izmantot Drossinternets.lv pieeajmos stundu plānus un mācību materiālus DID pasākumu un aktivitāšu organizēšanai;
  • Skolas, bibliotēkas, jauniešu centrus aicinājām reģistrēt savus DID pasākumus iekļaušanai #DID2022 pasākumu kartē.

1. Sociālā kampaņa "Bīstamā draudzība internetā

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Latvijā šogad uzmanība tika pievērsta bērnu pavedināšanai internetā, jo strauji pieaug Drossinternets.lv reģistrēto ziņojumu skaits par bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pavedināšanu saturošu materiālu apriti internetā. Reaģējot uz problemātiku, Drossinternets.lv, Valsts policija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aizsāka izglītojošu kampaņu “Bīstamā draudzība internetā”. Vairāk informācija šeit>>>

 

  • sos.drossinternets.lv iespējams notestēt, cik droša ir bērna draudzība internetā, uzzinātu, kā atpazīt pavedināšanas gadījumus un – kur meklēt palīdzību;
  • Ieteikumi, kas palīdzēs bērniem un jauniešiem pasargāt sevi internetā (Padomu plakāts)
  • Ieteikumi pieaugušajiem sarunai ar bērnu par pavedināšanu internetā (Padomu plakāts)
  • Ieteikumi pieaugušajiem, kā rīkoties, ja bērns ir saskāries ar pavedināšanu internetā (Buklets)

2. DID pasākumi Latvijā iekļauti #DID2022 pasākumu kartē

Aicinājām skolas, bibliotēkas un citas iestādes iesaistīties Drošāka interneta dienas svinībās, organizējot pasākumus par drošību internetā sava novada, pilsētas, pagasta un ciema skolās, bibliotēkās un jauniešu centros.

 

Vairāk nekā 70 pasākumi un aktivitātes februārī norisinājās visā Latvijā, iesaistot un izglītojot par drošību internetā vairāk nekā 6000 dalībniekus - bērnus, jauniešus un pieaugušos.
Paldies skolām, bibliotēkām, pirmsskolas iestādēm u.c. organizācijām par ieguldījumu, organizējot pasākumus un iesaistot sava novada iedzīvotājus.

 

3. Prezentācijas nodarbību vadīšanai

Drossinternets.lv ir izstrādājis 3 prezentācijas un aicināja pedagogus tās izmantot mācību stundās, atzīmējot savā skolā Drošāka interneta dienu. Prezentācijas izstrādātas pamatskolas vecuma skolēniem, tajās ietverta gan izziņas informācija, gan praktiski uzdevumi darbam klasē, kā arī tests zināšanu un izpratnes pārbaudei. Katru prezentāciju papildina ieteikumi pedagogam, sniedzot gan metodiskas ierosmes, gan idejas tēmas paplašināšanai, gan saites uz noderīgiem papildmateriāliem.

 

Kāpēc Tu ar mani runā?

Tiešsaistes saziņas nolūku atpazīšana, vienlaikus sekmējot

izpratni par drošu rīcību konkrētās saziņas situācijās.

Šī nodarbība izraisīs SENSĀCIJU!

Klikšķu virsrakstu iepazīšana, mācot izprast to

veidošanas mērķi, biežāk izmantotos paņēmienus.

Domā, pirms notici!

Kritiskās domāšanas pilnveidei, faktu un viedokļu

atpazīšana, informācijas izvērtēšana.

 

4. Izglītojoši materiāli izmantošanai DID2022 atzīmēšanai klasē un ģimenē

Aicinājām izmantot mūsu mājas lapā pieejamos izglītojošos materiālus bērniem, jauniešiem un vecākiem.

 

Atzīmējot DID2022, esam apkopojuši un piedāvājam izmantot aktuālākos materiālus, kas apkopoti pa vecuma grupām.

 

 

 

Bērniem

līdz 11 gadiem

Jauniešiem

no 12-18 gadiem

Vecākiem