DID 2022

8.februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.
Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, par kurām drīzumā plašāk varēsiet uzzināt #DID2022 ZIŅU IZDEVUMĀ. DID ietvaros ir plānotas šādas aktivitātes:

 

  • Sociālā kampaņa “Bīstamā draudzība internetā”;
  • Piedāvāsim skolām stundu plānus un mācību materiālus DID pasākumu un aktivitāšu organizēšanai jūsu skolā, bibliotēkā vai jauniešu centrā;
  • Aicināsim skolas, bibliotēkas, jauniešu centrus reģistrēt savu DID pasākumu.

1. Organizē un reģistrē savu pasākumu, kuru iekļausim #DID2022 pasākumu kartē

Aicinām iesaistīties arī Jūs Drošāka interneta dienas svinībās un organizēt pasākumus par drošību internetā sava novada, pilsētas, pagasta un ciema skolās, bibliotēkās un jauniešu centros.

Lūdzam līdz 2022.gada 31.janvārim informēt mūs par saviem plānotajiem un organizētajiem pasākumiem, aizpildot aptaujas formu šeit >>>.

 

2. Prezentācijas nodarbību vadīšanai

Drossinternets.lv ir izstrādājis 3 prezentācijas un aicina pedagogus tās izmantot mācību stundās, atzīmējot savā skolā Drošāka interneta dienu. Prezentācijas izstrādātas pamatskolas vecuma skolēniem, tajās ietverta gan izziņas informācija, gan praktiski uzdevumi darbam klasē, kā arī tests zināšanu un izpratnes pārbaudei. Katru prezentāciju papildina ieteikumi pedagogam, sniedzot gan metodiskas ierosmes, gan idejas tēmas paplašināšanai, gan saites uz noderīgiem papildmateriāliem.

 

Kāpēc Tu ar mani runā?

Tiešsaistes saziņas nolūku atpazīšana, vienlaikus sekmējot

izpratni par drošu rīcību konkrētās saziņas situācijās.

Šī nodarbība izraisīs SENSĀCIJU!

Klikšķu virsrakstu iepazīšana, mācot izprast to

veidošanas mērķi, biežāk izmantotos paņēmienus.

Domā, pirms notici!

Kritiskās domāšanas pilnveidei, faktu un viedokļu

atpazīšana, informācijas izvērtēšana.

 

3. Izglītojoši materiāli izmantošanai DID2022 atzīmēšanai klasē un ģimenē

Aicinām izmantot mūsu mājas lapā pieejamos izglītojošos materiālus bērniem, jauniešiem un vecākiem.

 

Atzīmējot DID2022, esam apkopojuši un piedāvājam izmantot aktuālākos materiālus, kas apkopoti pa vecuma grupām.

 

 

 

Bērniem

līdz 11 gadiem

Jauniešiem

no 12-18 gadiem

Vecākiem