Jaunumi

07.10.2019 / 16:35

Spēle ar komiksiem par situācijām internetā

Lai pilnveidotu skolēnu prasmes saskatīt cēloņus un sekas, iejusties cita ādā, prognozēt, kā situācijas var attīstīties, rast situāciju risinājumu, kritiski domāt u.tml., Drossinternets.lv izstrādājis spēli ar komiksiem par 10 bieži novērojamām situācijām internetā un 20 uzdevumus, kā uz tām paskatīties. Spēle pieejama šeit >>>

 

Spēle sastāv no:

  • situāciju komiksiem,
  • uzdevumu kartītēm;
  • pašnovērtējuma darba lapām.

Spēles komiksus aicinām arī  izmantot diskusiju organizēšanai klasē, lai skolēni analizētu un piedāvātu ieteikumus komiksos atspoguļoto situāciju risināšanai. Šī ir sarunu spēle bez pareizām atbildēm, jo vienīgais spēles mērķis ir DOMĀT! Komiksos ietvertās situācijas ir par savstarpējo komunikāciju internetā, kibermobingu, plaģiātismu, interneta atkarību, viltus ziņām, iepirkšanos internetā u.c. Spēle ir izdrukājama un pielāgojama dažādām darba formām, metodēm un spēlētāju skaitam.