Jaunumi

27.08.2019 / 10:08

Jau 3.gadu pēc kārtas notika apmācības Drošāka interneta vēstnešiem

Jau 3. gadu pēc kārtas Drossinternets.lv organizēja divu dienu apmācības Drošāka interneta vēstnešiem, kuras notika š.g. 20. un 21.augustā. Vēlme uzzināt, saprast un nodot citiem savas zināšanas ir kopīgais, kas vieno šīs jaukās dāmas, kuras, turklāt, ikdienā dara vairāk, nekā no viņām prasa.

Drošāka interneta vēstneses katra savā novadā aktīvi darbojas, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu ciema, pilsētas un novada iedzīvotāju vidū, protams, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu izglītošanai par drošu un atbildīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Paldies katrai no Jums par ieguldījumu, enerģiju un dalību šajā iniciatīvā. Kopā mēs varam vairāk!

Paldies Mitto.me par atbalstu šī pasākuma organizēšanā!