Jaunumi

18.08.2022 / 12:42

Drošāka interneta vēstneši turpina izglītot bērnus reģionos

Drossinternets.lv jau 6. gadu pēc kārtas š.g. 16. un 17.augustā organizēja divu dienu apmācības reģionālajiem Drošāka interneta vēstnešiem. Latvijā darbojas vairāk nekā 30 drošāka interneta vēstneši, kuri ikdienā sniedz savu ieguldījumu, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu savas pilsētas un novada iedzīvotāju vidū, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu izglītošanai par drošu un atbildīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Drossinternets.lv kopš 2017.gada īsteno Drošāka interneta vēstnešu programmu, un tās dalībnieki veiksmīgi līdzdarbojas Drossinternets.lv organizētajās aktivitātēs. Drossinternets.lv pateicas dalībniekiem par dalību programmā un apmācībās.