Jaunumi

11.06.2024 / 11:39

Dalība konferencē "Make it clear: Effective media education!"

Bērnu, jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālās pratības stiprināšana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Lai radītu jaunus mācību materiālus, nodrošinātu pedagogu tālākizglītību, kā arī sekmētu diskusijas sabiedrībā par medijpratības un digitālās pratības aktualitātēm, Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbojas ar Nacionālo pētniecības institūtu NASK Polijā un organizāciju "Glābiet bērnus" Rumānijā. 2024. gada rudenī skolām un plašai sabiedrībai tiks piedāvāti jauni mācību un metodiskie materiāli, kas balstīti inovatīvās pedagoģijas pieejā, nodrošina aktīvu bērnu un jauniešu iesaisti, sekmē kritiskās, radošās un loģiskās domāšanas attīstību, kā arī veicina komunikācijas un sadarbības prasmes.


Apzinoties un novērtējot, ka izglītības iestādēm ir ļoti nozīmīga loma bērnu un jauniešu medijpratības un digitālās pratības stiprināšanā, integrējot piedāvātos mācību materiālus dažādās jomās, šī gada gada 28. maijā vairāk nekā 1000 pedagogi un jaunieši no Latvijas, Polijas un Rumānijas tikās konferencē "Make it clear: Effective media education!". Latviju konferencē pārstāvēja Pāles pamatskolas direktore Ilze Šmate, kā arī Latvijas Drošāka interneta centra pārstāvji -  jauniešu padomes JAP dalībnieki Ella Hermansone un Namejs Valters, kā arī mediju izglītības eksperte Liene Valdmane un jauniešu aktivitāšu koordinatore un lektore Anita Veckalne.

 

  

Fotogrāfs: Paweł Ogrodzki

 

Ella Hermansone un Namejs Valters piedalījās jauniešu diskusijā "Interneta un sociālo mediju ietekme uz jauniešu spēju analizēt informāciju".

Ella Hermansone pēc dalības diskusijā uzsver: "Konference apliecināja, ka par medijpratību, it īpaši dezinformāciju, ir nepieciešams vairāk runāt un stiprināt zināšanas gan jauniešu, gan skolotāju un vecāku vidū."
Namejs Valters papildina Ellas teiko, sakot: "Konferencē mēs apspriedām tādas tēmas kā faktu pārbaudīšana internetā, interneta informācijas nozīme un tās ietekme, mūsu attieksme pret pieaugušajiem, kuri pārpublicē misinformāciju, un cik viegli mūsdienās ir izveidot un publicēt ticamu, bet nepatiesu informāciju. Manas atziņas pēc šīs konferences ir šādas: pirmkārt, arī citās Eiropas valstīs situācija ar dezinformāciju digitālajā vidē ir vienlīdz satraucoša. Tā ir uzskatāma par globālu problēmu. Otrkārt, mums ir nepieciešams celt digitālās izglītības līmeni, īpaši kritiskās domāšanas prasmes. Treškārt, ir svarīgi, lai arī sociālie mediji ieviestu efektīvākus mehānismus dezinformācijas novēršanai."

 

Pedagogu diskusija, kurā Latviju pārstāvēja Ilze Šmate, arī iezīmējās kopīgas tendences - pedagogi apliecina, ka medijpratība un digitālā pratība ir nozīmīga izglītības daļa, taču ne visiem pedagogiem ir pietiekamas zināšanas un prasmes, lai to stiprinātu bērniem, trūkst pieredzes, kā šīs pratības iekļaut dažādu mācību jomu tēmās, kā arī trūkst laika, lai atrastu piemērotākos materiālus konkrētas tēmas apguvei. Svarīgākā atziņa - pedagogiem ir nepieciešams kvalitatīvs atbalsts un tālākizglītība, tikpat nozīmīgs ir kopīgs sabiedrības darbs, neatstājot medijpratības un digitālās pratības jautājumus tikai izglītības jomas atbildības sfērā.

 

Lai sniegtu pedagogiem praktiskas zināšanas un informētu par pieejamajiem rīkiem informācijas avotu analīzē, viena no konferences lekcijām tika veltīta video un sociālo mediju satura izvērtēšanai. Šo lekciju vadīja Latvijas Drošāka interneta centra pārstāve Anita Veckalne. Piedāvājam iepazīties ar konferences video ierakstu, kas noderēs ikvienam gan pedagoģiskajā darbā, gan papildinot savas zināšanas par šiem jautājumiem.

Video šeit >>>

 

Latvijas Drošāka interneta centrs turpina darbu pie jaunu mācību un metodisko materiālu izstrādes, lai jau nākamā mācību gada sākumā varētu sniegt vērtīgu atbalstu pedagogiem.