Jauniešu padome

Bērni un jaunieši / Jauniešu padome

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra Jauniešu padome  

Jauniešu padome tika izveidota 2009. gada maijā un ir liels palīgs  Centram bērnu un jauniešu auditorijas sasniegšanā, informatīvo materiālu sagatavošanā un Centra aktivitāšu plānošanā Latvijā. 2009. gadā Jauniešu padome ieguva savu nosaukumu J@P, tika izstrādāts arī logo - par nosaukumu balsoja un logo izstrādāja paši padomes jaunieši.

Jauniešu padome tiekas 2 - 3 reizes gadā, kā arī organizē 2 - 3 tikšanās tiešsaistē. J@P piedalās 10 - 15 aktīvi, zinoši un entuziasma pilni bērni un jaunieši vecumā no 11-16 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Ja arī Tu vēlies piedalīties, raksti mums info@drossinternets.lv, norādot, kāpēc tieši Tu būtu labs jauniešu padomes dalībnieks! 

Jauniešu padomes "J@P" uzdevumi:

  • Iesaistīt bērnus un jauniešus aktivitātēs par jautājumiem, kas saistīti ar drošību internetā;
  • Izvērtēt esošos projekta izstrādātos materiālus, kas ir paredzēti jauniešu auditorijai (filmas, video klipus, bukletus, mājas lapu, prezentācijas u.c. materiālus) un sniegt padomus, kāda veida materiāli viņiem ir pieņemamāki un saprotamāki;
  • Konsultēt un informēt projektu par jaunākajām aktualitātēm internetā bērnu un jauniešu vidū un viņu interneta lietošanas pozitīvo un negatīvo pieredzi;
  • Sniegt priekšlikumus, kā uzlabot informētību par droša interneta lietošanu.

Jauniešu ieguvumi, iesaistoties J@P padomē:

  • Iespēja paust savu viedokli un ietekmēt interneta lietošanas kultūru jauniešu vidū;
  • Jauni draugi un pieredzes apmaiņa;
  • Radošo spēju un ideju pielietošana reklāmas kampaņu veidošanā;
  • Iespēja lidzdarboties jauniešiem saistošā projektā un iegūt zināšanas Eiropas projektu aktivitāšu īstenošanā;
  • Iespēja piedalīties un pierādīt sevi Eiropas pasākumos, pārstāvot Latvijas interneta drošības jauniešu padomi J@P.