Eiropas mērogā

Sākumlapa / Par mums / Eiropas mērogā

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs Eiropas Savienības Safer Internet Programmas ietvaros ir nacionālais starptautisko Insafe un INHOPE tīklu atbalsta punkts Latvijā. Par Safer Internet programmas dalībvalsīm varat lasīt šeit: http://www.saferinternet.eu/

Drošāka interneta centra pārstāvji regulāri piedalās Insafe un INHOPE organizētajās konferencēs un biedru sanāksmēs nodrošinot Latvijas Drošāka interneta centra pārstāvniecību Eiropas mērogā un vērtīgu pieredzes apmaiņu. Dalība šajos pasākumos ir iespēja lepoties ar sasniegumiem Latvijā un mācīties no citām valstīm.

 

Par Insafe tīklu 

Insafe tīkls ir to nacionālo atbalsta punktu tīkls, kas koordinē informētību par drošu interneta lietošanu Eiropā.

Insafe tīkla uzdevums

Insafe sadarbības tīkla uzdevums ir nodrošināt drošu un efektīvu interneta, kā arī citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu. Tīkls veicina pozitīvu un ētisku tiešsaistes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu. Tas pieprasa sadalīt atbildību starp valdību, skolotājiem, vecākiem, plašsaziņas līdzekļiem, nozari un citām iesaistītajām pusēm attiecībā uz pilsoņu, īpaši, bērnu un jauniešu, tiesību un vajadzību aizsardzību.
Insafe tīkla partneri cieši sadarbojas, daloties pieredzē un apmainoties ar informāciju un resursiem. Tīkls sadarbojas ar nozari, skolām un ģimenēm, lai pārliecinātu cilvēkus veidot sadarbību starp māju un skolu, kā arī starp paaudzēm.

Insafe tīkla partneri pārraudzīs un apzinās jaunākās tendences, meklējot iespēju nostiprināt interneta tēlu kā vietu, kur mācīties. Tas mudinās cilvēkus ziņot par internetā atrodamu kaitīgu vai pretlikumīgu informāciju un pakalpojumiem.
Cieši sadarbojoties ar partneriem un citām iesaistītajām pusēm, Insafe tīkla mērķis ir paaugstināt standartus informētībai par drošu interneta lietošanu un atbalstīt informācijpratības attīstību.

Vairāk: www.saferinternet.org

 

Par INHOPE asociāciju

Asociācija Inhope nodrošina sadarbību starp interneta palīdzības dienestiem.  Asociācijas uzdevums ir novērst bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā, kā arī aizsargāt jauniešus no kaitīgas un nelikumīgas interneta izmantošanas. 

 

Asociācijas galvenās funkcijas

 • Pieredzes apmaiņa
 • Atbalsts jauniem palīdzības dienestiem
 • Ziņojumu apmaiņa
 • Sadarbība ar atbilstošām institūcijām ārpus ES
 • Izglītot un informēt likumdevējus, it īpaši starptautiskā līmenī 

Vērtības

 • Brīvība internetā
 • Pozitīvas interneta lietošanas veicināšana
 • Valdības, skolotāju, vecāku un interneta pakalpojumu sniedzēju kopīgie pasākumi, kas vērsti uz jauniešu aizsardzību 
Mērķi
 • Efektīvu nacionālo palīdzības dienestu izveidošana un atbalstīšana
 • Apmācīt un atbalstīt jaunos palīdzības dienestus
 • Veicināt informētību un izglītību par interneta drošības jautājumiem visā Eiropā 
 • Izveidot efektīvu vienotu kārtību, kādā tiek saņemti un nosūtīti ziņojumi.

Inhope nepārtraukti strādā, lai paplašinātu to valstu loku, kurās ir izveidoti palīdzības dienesti. Latvijas ziņojumu līnija kļuva Inhope asociācijas biedrs 2008. gada 29. maijā. Uz doto brīdi Inhope asociācijas biedri ir 36 ziņojumu līnijas 31 valstī visā pasaulē.

Vairāk: www.inhope.org