Konsultatīvā padome

Sākumlapa / Par mums / Konsultatīvā padome

Lai nodrošinātu veiksmīgāku Drošāka interneta centra darbību un iesaistītu dažādus sabiedrības pārstāvjus aktivitāšu īstenošanā, ir izveidota Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra konsultatīvā padome. Konsultatīvās padomes mērķis ir nodrošināt komunikāciju starp centru un interesentiem sabiedrībā – valsts iestādēm, bērnu un jauniešu organizācijām, izglītības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem partneriem, kas nodrošina efektīgāku interneta drošības aktivitāšu ieviešanu.

Pašlaik šādas institūcijas tiek pārstāvētas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra konsultatīvajā padomē:

 • Latvijas Interneta asociācija
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Latvijas Pašvaldību mācību centrs
 • Valsts Policija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Aizsardzības ministrija
 • Valsts Izglītības satura centrs
 • CERT.LV
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)
 • Latvijas Jaunatnes aģentūra, e-Twinning projekts
 • Centrs "Dardedze"

Konsultatīvā padome tiekas 2 reizes gadā, lai pārrunātu aktualitātes, vērtētu paveikto un palīdzētu plānot turpmākās centra aktivitātes, apzinot un iesaistot pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, kas ir ieinteresēti sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izglītošanā par drošību internetā. Starp tikšanās reizēm notiek regulāra informācijas apmaiņa starp konsultatīvo padomi un Centra darbiniekiem.