DIAGNOSTIKA

Sadarbojoties Valsts izglītības satura centram ar Latvijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēni vietnē diagnostika.drossinternets.lv tika aicināti piedalīties diagnostikas darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un prasmju par drošību internetā, kā arī medijpratības novērtēšanai.

Diagnostikas darbu pildīja 17'806 skolēni no visas Latvijas, no tiem 8404 3.klašu skolēni un 9402 6.klašu skolēni. Kopā diagnostikas darba norisē piedalījās 420 skolas, latviešu valodā darbu pildīja 14’477 skolēni, krievu valodā 3329 skolēni.

 

Esam raduši iespēju ikvienam 3. un 6.klašu skolēnam pārbaudīt zināšanas, aizpildot diagnostikas darba jautājumus. Pēc darba izpildes katram būs iespēja apskatīt savus rezultātus un pareizās atbildes:
3.klasēm testa jautājumi (latviešu un krievu valodā) pieejami šeit
6.klasēm testa jautājumi (latviešu un krievu valodā) pieejami šeit

 

Ir izstrādāti metodiskie ieteikumi zināšanu par drošību internetā pilnveidošanai un medijpratības stiprināšanai mācību procesā:

3.klasēm šeit

6.klasēm šeit

Metodiskajos ieteikumos ir apskatāmi visi jautājumi un pareizās atbildes, kā arī atbildes pamatojums. Un par katru diagnostikas darba jautājumu sniegti ieteikumi: uzdevumi, saites uz izmantojamiem audio un video resursiem, metožu piemēri un apraksti. Aicinām izmantot metodisko materiālu, lai turpinātu skolēnu zināšanu pilnveidi drošai interneta lietošanai un kritiskai mediju satura analīzei!

 

Detalizēts diagnostikas visu Latvijas skolēnu rezultātu apkopojums:

3.klašu rezultāti šeit

6.klašu rezultāti šeit

 

Preses relīze par diagnostikas rezultātiem pieejama šeit

 

LŪDZAM PEDAGOGUS ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM
Lai palīdzētu mums saprast, kādi mācību materiāli un par kurām tēmām mums būtu jāizstrādā, lūdzam līdz š.g. 25. maijam aizpildīt novērtējuma aptauju, sniedzot savu vērtējumu par diagnostikas darba saturu un skolēnu sasniegtajam rezultātiem un viedokli par noderīgākajiem mācību materiāliem.

 

Diagnostikas darbs norisinājās: 3. klašu skolēniem šī gada 20., 23. un 24.aprīlī; 6. klašu skolēniem šī gada 25., 26. un 27.aprīlī.

 

Diagnostika tika organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību internetā, noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt mediju tekstus, pārzināt tīmekļa etiķeti sadarbības un komunikācijas procesos, kā arī prast saskatīt interneta sniegtās iespējas izglītības procesos.

Darbu iesakām pildīt sociālo zinību, klases audzināšanas vai datorikas mācību stundās.

 

Diagnostikas darbs 3.klasēm ietvēra 20 jautājumus, kas sadalīti 4 tematiskos blokos: drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā.

Diagnostikas darbs 6.klasēm ietvēra 25 jautājumus, kas sadalīti 5 tematiskos blokos: drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā; zināšanas par juridiskiem jautājumiem, autortiesībām.

 

Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs Latvijas Drošāka interneta centrs. Sīkāka informācija www.drossinternets.lv, jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz diagnostika@drossinternets.lv

 

Detalizēta informācija par diagnostikas darba norisi