Pētījumi

Sākumlapa / Pētījumi

Lai veiksmīgāk īstenotu projekta informatīvās un izglītojošās aktivitātes, pētījumu veikšanu uzskatām par veiksmīgu veidu, lai noskaidrotu, kādi ir projekta mērķa grupu ieradumi, izmantojot internetu, kādas ir viņu zināšanas, izpratne un priekšstati par interneta vidi un tajā pastāvošajiem apdraudējumiem.

 
 
 

2015. gadā - lai analizētu vismazāko bērnu uzvedību internetā un identificētu potenciālos riskus, esam pievienojušies starptautiskam pētījumam „Bērni vecumā no 0-8 gadiem un digitālās tehnoloģijas”.

Pētījumu veic LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ar mūsu atbalstu. Pētījums aptver 4 galvenos tematiskos lokus – kā bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, saskaras ar jaunajām tehnoloģijām; kā jaunās tehnoloģijas uztver ģimenes locekļi; kāda loma bērnu un vecāku dzīvē ir jaunajām tehnoloģijām; kādas stratēģijas izvēlas vecāki  bērnu tehnoloģiju izmantošanas jomā – konstruktīvas vai ierobežojošas?

Pirmie pētījuma rezultāti būs zināmi 2016.gada sākumā.

2012. gada maijā kopā ar Tele2 priekšapmaksas karti Zelta Zivtiņa veicām aptauju Mobilā telefona un interneta izmantošana bērnu un jauniešu vidū. Aptauja apkopo datus par bērnu un jauniešu paradumiem, izmantojot mobilo telefonu un internetu, kā arī sniedz informāciju par vecāku priekšstatiem un informētību par viņu bērnu mobilā telefona un interneta izmantošanas paradumiem. Aptaujas rezultāti pieejami šeit >>>

2010. gada maijā un jūnijā veicām pētījumu Moderno tehnoloģiju izmantojums un drošība internetā. Pētījums apkopo datus par bērnu, jauniešu, viņu vecāku un skolotāju paradumiem moderno tehnoloģiju izmantošanā, kā arī noskaidro informētību par apdraudējumiem, kas pastāv, izmantojot modernās tehnoloģijas. Pētījums pieejams šeit >>>

2010. gada aprīlī un maijā Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ucticības tālrunis aptaujāja 597 bērnu un jauniešus, noskaidrojot viņu priekšstatus par Interneta drošību. Aptaujas anketas rezultātu apkopojums pieejams šeit >>>

2008. gada aprīlī un maijā tika veikts atkārots pētījums Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot kāds ir bērnu, jauniešu, viņu vecāku un skolotāju zināšanu līmenis droša interneta lietošanā, ko tie zina par interneta lietošanas riskiem, iespējām un draudiem. Pētījums pieejams šiet >>>

2006.gadā no septembra līdz decembra mēnesim  tika veikts pētījums Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū tā  mērķis - noskaidrot kāds ir bērnu, jauniešu, viņu vecāku un skolotāju zināšanu līmenis drošāka interneta lietošanā. Ko tie zina par interneta lietošanas iespējām un draudiem? Pētījuma rezultātā tika iegūta informācija par to - Kādā nolūkā bērni un jaunieši izmanto internetu; Vai ir izpratne, kas ir drošs interneta saturs; Kāda ir potenciālā rīcība, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu drošību internetā; Kāda ir izpratne par kaitīgu saturu. Pētījums pieejams šeit>>>